Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

SİRKÜLER NO: 13.4 /764 - 435 = 11/12/2023


İlgi    : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ nün 11.12.2023 tarih ve 248977 sayılı yazısı.

 

04.12.2023 tarihli ve 1493540 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile kabul edilen 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘’Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’’ , yazısı ve gerekçesi ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Uygulama Yönergesi

Ek 3: Gerekçe


Dağıtım: Tüm üyelerimiz