Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı/Türk Boğazlarından Geçecek Gemilerin Teknik Durumlarına Yönelik Kontrol Listesi Ek -3

SİRKÜLER NO:13.4 554/ 435= 26/07/2018 


İlgi: (a) 18.07.2018 tarih ve 526/414 / 2018 sayılı sirkülerimiz

       (b) 20.07.2018 tarih ve 543/428/2018 sayılı sirkülerimiz

Değerli Üyelerimiz,

İlgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurduğumuz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı" 2012 yılından bu yana günümüz koşulları değerlendirilerek gemilerin Boğazlardan geçişi esnasında çevre emniyeti ve ilave emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik söz konu uygulama talimatında bazı maddelerde değişiklikler yapılarak revize edilen "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı"  06.07.2018 tarihinde Makam Olur'u ile onaylanmıştır. Alınan duyumlara göre ekte yer alan yeni uygulama talimatı 01.08.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe gireceği bilgisi Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren ilgi uygulama talimatı derneğimiz tarafından İngilizce tercümesinin dağıtımı sağlanmıştır.

01.08.2018 tarihinden itibaren Gemi Kaptanları tarafından Sp1 Raporu ile beraber gemilerinin ekte yer alan  "Türk Boğazlarından Geçecek Gemilerin Teknik Durumlarına Yönelik Kontrol Listesi Formunu" doldurularak kaşelenerek ve imzalanarak VTS Merkezine gönderilmesi gerekmektedir.  Ayrıca üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren yeni uygulama talimatında yer alan Ek 3 formu derneğimiz tarafından İngilizce tercümesi yaptırılmış olup ekte bilginize sunulmaktadır. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: 18.07.2018 tarih ve 526/414 / 2018 sayılı sirkülerimiz

Ek 2: 20.07.2018 tarih ve 543/428/2018 sayılı sirkülerimiz

Ek:3 Türk Boğazlarından Geçecek Gemilerin Teknik Durumlarına Yönelik Kontrol Listesi Türkçe

Ek:4 Türk Boğazlarından Geçecek Gemilerin Teknik Durumlarına Yönelik Kontrol Listesi İngilizce Tercümesi

 


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz