Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı Yürürlüğe Giriş Tarihi Ertelenmesi Hk

SİRKÜLER NO:13.4 / 561-440 =31/07/2018

 

 


İlgi: a)18.07.2018 tarih ve 526/414 / 2018 sayılı sirkülerimiz

        b) 20.07.2018 tarih ve 543/428 /2018 sayılı sirkülerimiz.

Değerli Üyelerimiz,

İlgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurduğumuz; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı" 2012 yılından bu yana günümüz koşulları değerlendirilerek gemilerin Boğazlardan geçişi esnasında çevre emniyeti ve ilave emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik söz konu uygulama talimatında bazı maddelerde değişiklikler yapılarak revize edilen "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı"  06.07.2018 tarihinde Makam Olur'u ile onaylandığı ve  alınan duyumlara göre ekte yer alan yeni uygulama talimatı 01.08.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe gireceği  ve ilgi talimatın  İngilizce ve Türkçesi tüm üyelerimize dağıtımı sağlanmıştı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusun söz konusu  yeni uygulama talimatının yürürlüğe giriş tarihi 01.09.2018 tarihine ertelenmiştir.

 Ayrıca ilgi uygulama talimatında bazı önemli değişikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

 

“*İstanbul Boğazı için, 150mt ve  üzeri  tankerlere getirilen römorkör eskortu şiddetli tavsiyesi 200 mt ve üstü tankerler için geçerli olacaktır.

 

*İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı için daha önce tüm LPG gemileri için düzenlenen uygulama 150mt üzeri LPG gemileri için römorkör eskortu ve kılavuz kaptan alınması şiddetle tavsiye edilecektir.

 

*Çanakkale Boğazı için,  150mt ve üstü tüm tankerlere getirilen römorkör eskortu ve kılavuz kaptan alınması yönündeki şiddetli tavsiye 250m üzerindeki tankerler için geçerli olacaktır.””

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz