Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO:13.4  / 526-414= 18/07/2018 


Değerli Üyelerimiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı" 2012 yılından bu yana günümüz koşulları değerlendirilerek gemilerin Boğazlardan geçişi esnasında çevre emniyeti ve ilave emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik söz konu uygulama talimatında bazı maddelerde değişiklikler yapılarak revize edilen "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı"  06.07.2018 tarihinde Makam Olur'u ile onaylanmıştır. Alınan duyumlara göre ekte yer alan yeni uygulama talimatı 01.08.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Derneğimizce bahsi geçen uygulama talimatının İngilizce tercümesi hazırlanmakta olup en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar tüm üyelerimize dağıtımı sağlanacaktır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz