Menu

Önemli Duyurular


Limanlarda Uygulanacak Kurallar Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7  / 246-185 = 08/04/2020


 

İlgi : a) Kocaeli Valiliğinin 06.04.2020 tarihli ve 7301 sayılı yazısı.

         b)Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2020 tarihli ve E.22643 sayılı yazısı.

 

îlgi (a) yazı ile Saflport Derince Limanında tüm gemilere uygulanacak zorunlu ve ücretli dezenfeksiyon uygulaması yapıldığı bildirilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzün ilgi (b) yazısında; Ülkemiz kıyı tesislerine gelen kılavuzluğa tabi gemilerin, kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesinin sağlanması uygulamasına devam edilmesi, gemilerin yaşam mahallinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarının acenteleri eli ile bu işle yetkili firmalar tarafından dezenfekte kararının verilmesinin ise Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü taktirinde olduğu bildirilmiştir. Gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden mer'i mevzuat ve talimatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda’’ denmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz