Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nde Güncelleme

SİRKÜLER NO: 2.8 / 726-415 = 24/11/2023 


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 23.11.2023 tarihinde web sayfasında yayımlanan “Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi’nin ekli tablosu 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir’’ duyurusu ile ilgili tarifede yapılacak düzenleme tablosu ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek : Düzenleme Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz