Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 2.8 / 31-17 = 12/01/2024


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 11.01.2024 tarihinde web sayfasında yayımlanan “Kuruluşumuzca uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin aşağıda yer alan ekli dosyalardaki değişiklikleri 11.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden revize edilmiştir.’’ duyurusu ile ilgili tarifede yapılacak değişiklik tabloları ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek1 : Değişiklik Tablosu 1


Ek2 : Değişiklik Tablosu 2


Dağıtım: Tüm üyelerimiz