Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 2.8 / 792-450 = 19/12/2023 


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 18.12.2023 tarihinde web sayfasında yayımlanan “TBDTDY Uygulama Talimatında yapılan değişikliklerle yeknesaklık sağlanması için Kuruluşumuzca uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi’nin ekli tablosu 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir’’ duyurusu ile ilgili tarifede yapılacak düzenleme tablosu ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek : Düzenleme Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz