Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” nde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 2.8 / 260-161 = 22/04/2024 


 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 22.04.2024 tarihinde web sayfasında yayımlanan “Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinde aşağıda yer alan ekli dosyada Deniz Vasıtaları Kiralama Ücret Tablosu 15.05.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir’’ duyurusu ile ilgili tarifede yapılacak değişiklik ve karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter



Ek1: Değişiklik Tablosu


Ek2: Karşılaştırma Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz