Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin güncellenmesi

SİRKÜLER NO:2.8 / 73-57 = 04/02/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 04.02.2022 tarihli ve E-10172782-302.3.2-129058 sayılı yazısı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan; Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer alan T.2 LİMAN DIŞINDA KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU: (ABD Doları) üzerinde 15.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup; güncel tarife tablosu ekte sunulmuştur.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

Ek 1: İlgi Yazı

 

Ek 2: Güncel Tarife Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz