Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 580-411 = 15/09/2022 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 15.09.2022 tarih ve E-10172782-302.3.2-168090 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kılavuzluk, Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin tavan ücretlerini ve bu ücretlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönerge kapsamında Kuruluşumuza ait Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinde güncelleme yapılmış olup, tablolar ekte gönderilmiştir.”

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Değişiklik Tabloları

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz