Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 548-390 = 02/09/2022 İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 02.09.2022 tarih ve E-10172782-302.3.2-165585 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan ; Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 1.5.2 Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemilere Verilen Hizmetler ve T.1 Liman Hizmetleri Tablolarında düzenleme yapılmış olup 01.09.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Düzenleme yapılan maddelere ait tablolar ekte gönderilmiştir.’’ 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1 : İlgi Yazı


Ek2 : Değişiklik Tabloları


Dağıtım: Tüm üyelerimiz