Menu

Önemli Duyurular


Gemi Adamlarının 90 günden Fazla Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 15.3 / 562-441 =01/08/2018


İlgi: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 24/07/2018 tarih ve E.34767 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

"a)  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı'nın 15.09.2014 tarih ve 1479 sayılı yazısı,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16.10.2014 tarih ve 72693546/10699/17499 sayılı yazısı.

e) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı'nın 26.12.2017 tarih ve 14426041-000-57206 sayılı yazısı.

ç) Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'nin 08.03.2018 tarih ve 189 sayılı yazısı.

d)İstanbul Valiliği'nin 23.03.2018 tarih ve 055455 sayılı yazısı.

e)Deniz Ticaret Odasının 30.05.2018 tarih ve 2202 sayılı yazısı.

(Ç),(D),(E) yazılarında gemi adamlarının tamir, bakım, onarım gibi sebeplerle 90 günden fazla ülkemizde kalmaları gerektiği durumlarda karşılaştıkları zorluklar bildirilerek konunun çözüme kavuşturulması talep edilmiştir. Bilindiği üzere 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 55 inci maddesinde "Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin, çalışma izni almalarına gerek bulunmadığı ve muafiyet süresinden fazla çalışacakların çalışma izni almaları gerektiği" belirtilmektedir.

Ülkemize bakım onarım amacıyla gelen gemilerin tamir ve bakım süreleri boyunca ülkemiz limanlarında kaldığı, söz konusu kalış sürelerinin 3 ila 6 ay sürdüğü, bazı durumlarda ise 6 ayı da geçebildiği, bu süre içerisinde söz konusu gemilerde çalışan yabancıların anılan yönetmeliğin 55 inci maddesinden yararlandıktan sonra ülkemizden çalışma izni almaları gerektiği malumlarıdır.

Bununla birlikte ilgi (a) yazımızla konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına görüş sorulmuş olup ilgi (b) yazıyla verilen cevapta, muafiyet süresinden fazla çalışacakların çalışma izni almaları gerektiği hususu bildirilmiştir.

Bu itibarla;


1)Ülkemiz limanlarında 90 günden fazla kalacak gemilerde bulunan yabancılara ilişkin düzenlenen ilgi (c) yazımızda bildirilen "tamir, bakım ve onarım işlemlerinin 90 günden fazla sürecek olması halinde yabancıların "kısa dönem ikamet izni" almaya yönlendirilmesi" ne yönelik uygulamanın ikinci bir bildirime kadar uygulanmamasını ve söz konusu yabancıların çalışma izni başvurusu yapmak üzere yönlendirilmelerini 81 İl Valiliğinden (Hudut Kapısı Bulunan Mülki İdare Amirlikleri),


2)Ülkemiz limanlarındaki gemilerde 90 günden fazla çalışacak yabancılara ait durumun konularınız yönünden incelenerek gereken izinlerin verilmesi hususlarında gereğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenmektedir."

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz