Menu

Önemli Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO: 1.3 / 573-334 = 20/09/2023 


Değerli Üyelerimiz,

İlgi:19/09/2023 tarih ve DN:27.1/ 569-331 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile duyurulan, 19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2023/1)” in İngilizce tercümesi ekte sunulmuştur.

Tarifenin dili Türkçedir. İngilizce tercümesi sadece üyelerimize ve uluslararası kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlayan bir hizmetimizdir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında uyumsuzluk halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 


Ek: Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliğ İngilizce Tercümesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz