Menu

Önemli Duyurular


Basın Açıklaması (Yük Teslim Belgesi, Ordino)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 372-270 = 25/05/2021


Sayın Üyemiz,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep DÜZGİT’in 25.05.2021 tarih ve 8.7/372-270 sayılı Geçici Depolama İşlemlerinde Taşıyanın onayı ile eşyanın teslimine (Yük Teslim Talimat Formu, Yük Teslim Belgesi, Ordino, Etiketli Konşimento gibi)  ilişkin basın açıklaması ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

 


Ek : Basın Açıklaması


Dağıtım: Tüm üyelerimiz