Menu

Önemli Duyurular


2022 Yılı Hizmet Bedelleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 1002-780 = 28/12/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.12.2021 tarih ve 3384/1314/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 81167 sayılı yazısında Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarih ve 220 sayılı kararıyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün görev alanında bulunan işlemlere ait hizmet bedellerinin güncellendiği bildirilmektedir.

Bahse konu işlemlere ait ücretlerin 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacağı ve konu hakkında ilgililere gerekli bildirimlerin yapılması istenmekte olup güncellenen hizmet bedeli listeleri yazımız ekinde iletilmektedir.

Söz konusu yazı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde de gönderildiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz