Menu

Duyurular


YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 492-406 =17/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.07.2020 tarih ve 1981-821/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Genelgesinde; Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11'inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapası aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği,

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kâğıt ortamında da gerçekleştirilebileceği bu tarihten sonra sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılacağı,” 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz