Menu

Duyurular


Yüzme Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 494-371 = 30/07/2013  

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 29/07/2013 tarih ve 3056-460 / 2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 24.07.2013 tarih ve 6727 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
1. Üsküdar Belediye Başkanlığının her yıl düzenlemiş olduğu 25. Uluslararası Kâtibim ve Kültür Şenlikleri kapsamında yer alan yüzme yarışmasının 01.09.2013 tarihinde Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Salacak Kıyısında Kız Kulesine,  gidiş-dönüş şeklinde yapılacağı,
 
2. İlgili diğer kurum/kuruluşlardan da gerekli izinlerin alınması kaydıyla bahse konu yarışların yukarıda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilmesinin  uygun görüldüğü, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından tüm emniyet tedbirlerinin alınması için gemi/donatan/üyelerimizin uyarılması, hususu bildirilmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz