Menu

Duyurular


Yüzme, Kürek, Yelken ve Kano Yanşları Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0458-327 = 12/07/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/07/2011 tarih ve  2773-403/2011 sayılı yazısı.

 

“Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı'nın 11.07.2011 Tarih ve 6207 sayılı yazısına atfen;

 

İlgi yazı ile ;     

 

1- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Uluslararası Boğaziçi Asya’dan Avrupa’ya Yüzme, Kürek, Yelken ve Kano Yarışları’nın 23'üncüsünün 17 Temmuz 2011 tarihinde (Pazar) 08:00 — 13:00 saatleri arasında yapılacağı ve 10:00 - 12:00 saatleri arasında Boğaz trafiğinin iki saat süreyle durdurulması ile gerçekleştirilmesinin planlandığı,

 

2 -- Bu kapsamda, Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Boğaziçi Asya'dan Avrupa’ya Yüzme, Kürek, Yelken ve Kano Yarışları’nın ülke tanıtımına katlı sağlayacağı göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nda seyir, can, mal ve çevre emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi bakımından ve gemi kaptan/üyelerimizin uyarılması istenmektedir.”

 

Denilmekte olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz