Menu

Duyurular


Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu(Freight Forwarding ) Hizmetleri Satınalma İhalesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 775-585 = 31/12/2013
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/12/2013 tarih ve  5290-748 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın 23.12.2013 tarih ve 21153 sayılı yazısı ile, Kurumlarının ihtiyacı olan Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarding) hizmeti Satınalma İhalesinin 14.01.2014 tarih ve saat 14.30’da Genel Müdürlüklerinde yapılacağı bildirilmektedir.
 
Konu yazı ve Ek’i “İhale İlanı” Odamızın Web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfa “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek : İhale Yazısı ve Ek’leri 2 sayfa
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz