Menu

Duyurular


Yurtdışı Nakliye ve Organizasyon Hizmeti İhale Edilmesi (Açık İhale Usulü)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 072-059 = 29/01/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/01/2018 tarih ve 382-46/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de “Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları” bölümünde Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nce “Yurtdışı Nakliye ve Organizasyon Hizmeti İhale Edilmesi” işi yayımlanmıştır.

 

Söz konusu İlan İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Ticari” ve    “İhale Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz