Menu

Duyurular


Yurt Dışından Planlı Uçuşlar ve Deniz Yoluyla Gelen Türk Vatandaşlarına Yönelik Uygulamalar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 348-269 = 20/05/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.05.2020 tarih ve 1476-603/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 19.05.2020 tarih ve 767 sayılı Ek'te sunulan yazısında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği, bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği ve uygulamaya konulduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda yurt dışından gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve durumlarının izlendiği ifade edilmektedir.

Ülkemizde yeni normalleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu'nun 18 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla gelecek Türk vatandaşlarına dair uygulamaların aşağıdaki şekilde düzenlendiği belirtilmektedir.

Yurt dışından planlı uçuşlarla ve deniz yoluyla gelen Türk vatandaşlarının 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında ve limanlarda yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiği,

Bu kapsamda;

1- Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yolu ile yeni gelen/gelecek kişiler için; hava alanı ve limanlarda belirlenen alanlarda muayenelerinin yapılması ve semptomlarının değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgilerinin HSYS sınır girişi bölümünde kayıt altına alınması,

-Havaalanı ve limanlarda yapılan muayeneler sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişilerin hava alanları ve limanlarda izolasyon alanına alınması ve 112 aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilmesi, 

-Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formlarının imzalatılması, kendi imkanları ile evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonlarının sağlanması ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemlerinin yapılması,

2- Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için;

-Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası, yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişilerin hastanelere alınıp tanı ve tedavi işlemlerinin başlatılması, negatif olan kişilerin ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesi,

-Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla gelen Türk vatandaşlarına yönelik yukarıda belirtilen uygulamaların dikkate alınması gerektiği,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz