Menu

Duyurular


Yurt Dışı İş Gezisi Duyurusu

SİRKÜLER NO: 12.2 / 244-145 = 26/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 25.03.2019 tarih ve 1137-200/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 16.03.2019 tarihli ve 2803 sayılı yazısından bahisle;

 

“KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ile ilgili başvuru sürecinin 24.09.2018 tarihi itibariyle TOBB tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

 

Bahse konu sürecin başından itibaren TOBB’a yapılan başvurular ve yurt dışı iş gezisi düzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde; destek mevzuatının karmaşık olduğu, bu karmaşıklığın ise başvuruları etkilediği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, yurt dışı iş gezisi destek başvurularını kolaylaştırmak ve mevzuatta ifade edilen hususları daha anlaşılır kılmak için ekte  “5 Adımda KOBİ’lere Yönelik KOSGEB Destekli Yurt Dışı Fuar Gezisi Düzenleyin” afişinin yer aldığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu duyuruya ilişkin detaylı bilgiye

https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/YurtdisiIsGezisiDestegi.php internet adresinden erişilebildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Afiş


Dağıtım: Tüm üyelerimiz