Menu

Duyurular


Yük ve Balıkçı Gemilerinde COVID-19 Salgınına Yönelik Halk sağlığı Önlemlerine İlişkin Belge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 606-491 = 31/08/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.08.2020 tarih ve 2314/958/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (International Chamber of Shipping- ICS) alınan 27.08.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından yük ve balıkçı gemilerinde COVID-19 salgınına yönelik halk sağlığı önlemlerine ilişkin yeni bir dokümanın yayımlandığı bildirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan söz konusu belgenin, COVID-19'a neden olan virüs "SARS-CoV-2" virüsünün yük ve balıkçı gemilerinde çalışan gemi personeline bulaşmasını önlemeye yönelik armatörlere, gemi personeline, sendikalara, derneklere ve sağlık ve taşımacılık alanında yer alan yetkili makamlara rehberlik edeceği,söz  konusu dokümana, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-passenger_ships-2020.1 internet adresi üzerinden ulaşılabileceği,

 

 Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz