Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 698 -560 =29/09/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Genel Müdürlüğü’ nün 24.09.2020 tarih ve E-52731 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyelerimiz,

 

Malumunuz olduğu üzere uzun bir süredir eşyanın teslimi konusunda (Yük Teslim Talimat Formu-Yük Teslim Belgesi-Etiketli Konşimento-Ordino vs.) Derneğimiz ve İMEAK Deniz Ticaret Odamız ile birlikte büyük uğraşlar verilmiş olup ayrıca bu uğraşlarımız kesintisiz ve kararlı olarak tüm Bakanlıklar nezdinde devam etmektedir.

 

Şuan ki geldiğimiz noktada Denizcilik Genel Genel Müdürlüğü’ nün Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben 24.09.2020 tarih ve E-52731 sayılı yazısı ile;

 

‘’Anayasa Mahkemesinde açılan davalar sonucunda alınan 27 Haziran 2018 tarihli kararda ise; her ne kadar emtianın teslimi için gerekli olan ordinoların artık uygulamada geçerliliği kaldırılmış olsa da bu belgelerin hukuki geçerliliği bulunmayan belgelerden olmayıp ulusal ve uluslararası ticaret ve taşımacılıkta yüklerin teslimi için geçerli ve gerekli belgeler olduğu hususunda bir uzlaşı bulunduğu tespit edilerek ‘Yük Teslim Formlarının' kullanımının hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.

Malumları olduğu üzere, taşıma hukukunda varış yerine ulaşan malın taşıyan tarafından gönderilene teslimi iki taraflı bir hukuki işlemdir. Bunun için taşıyanın kendi rızasıyla mal üzerindeki zilyetliğini sonlandırarak, alıcıyı zilyet kılması gerekmektedir. Bu teslim işlemine Taşıyanın katılmaması, en azından tesliminin onun onayı veya talimatıyla gerçekleşmemesi ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olacaktır.

 

Bu nedenle, taşıyanın imzalayarak yükün teslimine rıza gösterdiğini ifade ettiği "yük teslim talimat formu" veya "yük teslim belgesi" yahut "etiketli konşimento" veya "ordino" gibi isimlerle anılan bu belge, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta yükün teslimi için geçerli bir belgedir.

 

Denilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

                               

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek:

Denizcilik Genel Genel Müdürlüğü’ nün yazısı.

Dağıtım: Tüm üyelerimiz