Menu

Duyurular


Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0728-591 = 29/12/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/12/2009 tarih ve  5469-572/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan;

 

1. “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25.12.2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de,

 

2. ”Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 26.12.2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Denilmekte olup, anılan Yönetmelikler ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek_1: Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Ek_2:  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz