Menu

Duyurular


Yönetmelik Görüş Talebi

SİRKÜLER NO: 11.5 / 891-623 = 31/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.12.2019 tarih ve 7099-911/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2019 tarih ve E-95876 sayılı yazısına atfen;

“10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 441'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendi, 450'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri, 478'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ı) bendi, 485'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (g) ve (i) bentleri ile tanımlanan Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın lojistik merkezlere ilişkin görevleri kapsamında "Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi, Kurulması, Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış olup,

Yönetmelik Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak en geç 13 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz