Menu

Duyurular


Yönetmelik Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 821-639 = 26/10/2021


İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 26.10.2021 tarih ve 31640/2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz