Menu

Duyurular


Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

TUTANAK NO: 186/111

 

ÜYENİN ADI VE SOYADI : Ruhi DUMAN, Recep DÜZGİT, Emin EMİNOĞLU, Andrea VERMEZ, Yavuz TARKU, Murat DENİZERİ.

 

02/03/2009 Pazartesi  günü saat 14:00 de yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek yine aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

1- DEVLET BAKANI EGEMEN BAĞIŞ’IN ANKARA DAVETİ :


Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Sayın Egemen Bağış Derneğimize gönderdiği 24.02.2009 tarihli yazılarında,  6 Mart 2009 tarihinde Ankara’da sivil toplum örgütleri ile bir diyalog toplantısı düzenlediklerini  ve bu toplantı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve görüş alış verişinde bulunulmasının hedeflendiği belirtilerek bu toplantıya  Derneğimizin de katılımı istenmiştir.

 

Sayman Üyemiz Sayın Emin Eminoğlu’ nun Derneğimizi temsilen bu toplantıya katılmasına,


2- LİMAN HİZMET TARİFELERİNDE İNDİRİMLER  :

 

Ekonomik krizin sektörümüz üzerindeki etkileri üzüntü vericidir. Yönetim Kurulumuz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile diğer resmi ve özel kurumlar ile görüşmeler yapmış, kriz dönemi içinde sektörü canlı tutabilecek imkanlar konusunda görüş alış verişinde bulunmuştur.

 

Bu bağlamda öncelikle ARPAŞ Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj A.Ş. tarafından, 01 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak ve yıl sonuna kadar uygulanmak üzere kılavuzluk ücretlerinden % 10 İndirim yapılmasına,

 

Bilahare GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş tarafından, 16/02/2009 tarihinden başlayarak 31/12/2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere kılavuzluk Hizmetlerinde mevcut tarifeleri üzerinden yüzde on (% 10) indirim yapılmasına,

 

Son olarak da Dekaş–Med Marine Müşterek Teşebbüsü tarafından, 02.03.2009 Pazartesi günü  başlayarak, ileriki bir tarihte tekrar değerlendirmek ve yapılacak değişikliği 15 gün öncesinden açıklamak üzere İzmit Körfezindeki etap ücretlerine gemi GT esas alınmak suretiyle kademeli bir indirim uygulaması yapılmasına,

 

Karar vermişler ve bu bilgiler alındıkları tarih itibariyle üyelerimize duyurulmuştur.

 

Bunun dışında ekonomik kriz nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ekonomik paket yasası da TBMM’ inde görüşülmüş ve kanunlaşmıştır. Yayınlanması beklenmektedir. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ nın sektörümüz ile ilgili çalışmaları da takip edilmekte olup alınan bilgilerin zaman kaybetmeksizin üyelerimize duyurulmasına,

 

3- TÜRK KILAVUZ KAPTANLAR DERNEĞİ’ NDEN ALINAN SPONSORLUK DOSYASI :

 

Nisan ayı sonunda 43. EMPA Genel Kurul Toplantısının bu yıl Ülkemizde yapılıyor olması nedeni ile Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Şükrü Arık’ tan bir tanıtım dosyası alınmış ve 3 gün sürecek olan söz konusu toplantı etkinlikleri tanıtılarak Derneğimizin de bu etkinliklerde sponsor olması talep edilmiştir.

 

Söz konusu dosyanın incelenmesine ve bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında tekrar gündeme alınmasına,

 

4- ODA SEÇİMLERİ  :

 

Bilindiği üzere Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre İMEAK Deniz Ticaret Odasının organ seçimleri 23 Şubat ve 28 Şubat 2009 tarihlerinde yapılarak Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri yeniden belirlenmiştir.

 

Seçimlerin sektörümüze hayırlı olmasını diler, bu dönem görev alan ve seçilmiş olan tüm meslektaşlarımızı en içten dileklerimizle kutlarız.

 

5- YEŞİLKÖY HAVA ALANI ARAÇ GİRİŞLERİ :

 

Üyemiz Merkez Deniz Acenteliği’ nden aldığımız bilgide, gemi acentelerine ait araçların kendi yolcu ve işlerini takip etmek üzere Atatürk Hava Alanına alınmadıkları, bu alana girebilmeleri için ise TURSAB’ dan yetki belgesi almaları gerektiği, oysa gemi acentelerinin bir seyahat acentesi olmadığı, bu sebeple kendi yolcu ve işlemlerini yapmakta sıkıntı çektikleri ifade edilerek bu konuda Derneğimizin bir çözüm yolu bulması talep edilmektedir.

 

Bu üyemiz ile birlikte diğer üyelerimizin de aynı sıkıntıya maruz kaldığı görülerek konunun 11. haftada Hava Limanlarından sorumlu Vali Yardımcısını ziyaret ederek bu ziyarette ele alınmasına,

 

6- ÜYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ  :

 

Derneğimiz üyelerinden, Gondol Marine Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti’  tarihinde Derneğimize gönderdiği 29.01.2009 tarihli yazısı ile  adres bilgilerinin değişmiş olduğunu bundan böyle faaliyetlerine  aşağıda belirtilen  adreste devam edeceklerini bildirmiştir.

 

Üyemiz Gondol Marine Denizcilik ve Ticaret Ltd Şti’ nin yeni adresi :

 

Vişne 3 Mahallesi Akşam Sefası Sokak No.36

Zekeriyaköy-Sarıyer/İSTANBUL

Tel:    212- 202 90 47 – 202 90 48 – 202 90 49

Faks: 212 – 202 89 39

e-posta: gondol@superonline.com , gondolmar@ttmail.com

 

7- DERNEĞİMİZİN İSTATİSTİK TUTMA ALANININ GENİŞLETİLMESİ  :

 

Bilindiği üzere, Derneğimiz tarafından Haydarpaşa ve Ambarlı Limanlarına gelen / giden gemilere ait  konteynerli yüklerin istatistik bilgileri tutulmakta ve faydalanmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

 

Üyelerimizden gelen talep üzerine 2009 yılı başından itibaren Haydarpaşa ve Ambarlı Limanlarına ilave olarak Gebze ( Yılport ve Evyap Limanı ) ve Gemlik ( Gemport, Borusan ve Rota port ) Limanlarına gelen / giden gemilere ait konteynerli yük istatistiklerinin de tutulmasına, bunun için de gerekli bilgilerin konteyner gemisi acenteliği yapan üyelerimizden bir yazı ile istenmesine,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan saat 16:00 de toplantıya son vermiştir.