Menu

Duyurular


Yönerge Değişikliği Hk.

SİRKÜLER NO: 7.1 / 046-039 = 20/01/2012

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan, 19/01/2012 tarih ve B.10.1.HSS.0.06.03.00-1128 sayılı “Yönerge değişikliği” hakkındaki yazısında;

 

“18.03.2010 tarihli Genel Müdürlük Makamı onayı ile uygulamaya konulmuş olan “Uluslararası Seyahat Eden Taşıtlarda ve Gümrüklü Alanlarda Uygulanacak Dezenfeksiyon, Dezensektizasyon ve Deratizasyon İşlemlerine Dair Yönerge” ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilerek, “Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge” adıyla 17 Ocak 2012 tarih ve 2 sayılı Genel Müdürlük Makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönergeye www.hssgm.gov.tr adresinden ulaşılabildiği,

 

Bu itibarla yapılan iş ve işlemlerin yönerge hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiği,”

 

Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz