Menu

Duyurular


Yönerge Değişikliği Hk.

SİRKÜLER NO: 7.5 / 0550-396 = 09/09/2011

 

İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 07/09/2011 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01.156-4639 sayılı yazısı.

 

İlgi  yazı ile;

 

06.09.2011 tarih ve 155  sayılı Makam Oluru

 

23/06/2002 tarih ve 24794 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyİ Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik" in 10 uncu ve 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan "Gemi ilaç ve tıbbi donanım sertifikası düzenlenmesinin usul ve esaslarına dair yönerge"nin ekleri;

 

           A ve B kategorisinde uluslararası sefer yapan tüm gemiler,

           C kategorisinde yer alan gemiler.

           Yıllık Gemi Sağlık Cüzdüm alan gemiler ile Yatlar

 

için hazırlanmış ilaç ve tıbbi malzeme listeleri günün gereklerine uygun biçimde değiştirilmiş ve ilgide kayıtlı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

 

Ayrıca gemi kategorileri, Denizcilik Müsteşarlığı'nın 17.11.2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Gemilerin .Teknik Yönetmeliği" göz önünde bulundurularak sefer bölgelerine göre belirlenmiş olup, bu kapsamda;

 

           A Kategorisinde bulunan gemiler; Uzak sefer yapan gemiler,

           B Kategorisinde bulunan gemiler; Yakın sefer yapan gemiler,

           C Kategorisinde bulunan gemiler; Kabotaj seferi yapan ve 250 net tonajın üzeri olan gemiler şeklinde değerlendirilecektir.

 

Türk bayraklı gemilerin ilaç ve tıbbi donanımlarının yenilenen listeler doğrultusunda denetimi ve takibi hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

1-         Makam Oluru (1 Sayfa)

2-         A , B ve C Tipi Gemiler İçin İlaç ve Tıbbi Malzeme Listesi (15 sayfa)

3-         Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı Düzenlenen Gemiler İçin İlaç ve Tıbbi Malzemevdstösi (4 sayfa)

4-         Yatlar İçin İlaç ve Tıbbi Malzeme Listesi (3 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz