Menu

Duyurular


Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5/0125-102 = 26/02/2008 

TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan, 18/02/2008 tarih ve B.02.1.DNM./0.06.13.01.117.06-05/5625 sayılı "Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik" hakkındaki yazıları ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek: 1 yazı (4 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO