Menu

Duyurular


Yoğunlaştırılmış ISM Kodu Denetim Kampanyası

SİRKÜLER NO: 22.3/0484-357 = 14/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 13/08/2007 tarih ve 4081-331/2007 sayılı "Yoğunlaştırılmış ISM Kodu Denetim Kampanyası" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2007 tarih ve 25173 sayılı yazıları.

 

İlgi yazı ile ;

 

1- Daha önce gönderilen 20.09.2006 tarih ve 18393 sayılı yazılarında, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna üye Ülke Limanlarında 01 Eylül 2007 – 30 Kasım 2007 tarihleri arasında Yoğunlaştırılmış ISM Kodu kapsamında Genişletilmiş Denetim Kampanyası yapılacağının bildirildiği,

 

2- Denetim Kampanyasının ; Akdeniz Memorandumu, Karadeniz Memorandumu ve Tokyo Memorandumuna taraf olan Ülkelerin Limanlarında eş zamanlı olarak başlayacağı,

 

3- Bu itibarla, Yoğunlaştırılmış ISM Kodu Denetim Kampanyası’nın sektöre duyurulması, donatan ve işletenlerin gemi ve kara ofislerindeki faaliyetlerinde ISM Kodu gerekliliklerine doküman ile birlikte uygulama bazında da titizlikle uyulmasının sağlanılması ve Türk bayraklı gemilere yut içi ve yurt dışında yapılacak olan denetimlerde gemilerin ISM Kodu gerekliliklerine bütünüyle uygunluğunun kontrolü ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yaptırılması ve takibi hususu,

 

istenilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz