Menu

Duyurular


Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası

SİRKÜLER NO: 22.3 / 466-351 = 26/08/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/08/2010 tarih ve  3891-422/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2010 Tarih ve 27540 Sayılı Yazısına atfen;

 

1-     Paris ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumları başta olmak üzere diğer bazı Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında, 01 Eylül 2010 – 30 Kasım 2010 tarihleri arasında 3 ay süreyle gaz, kimyasal madde ve petrol taşıyan gemilerin hasarlı dengeleri hakkında “Tankerlerin Hasarlı Dengesi” başlıklı yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının başlatılacağı,

 

2-     Konuyla ilgili, denetimlerde uygulanacak olan kontrol listesi ve kontrol maddelerine ilişkin açıklamaların (version 1.4) www.parismou.org internet sitesinde yer aldığı,

 

3-     Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasında, tanker tipi gemilerde hasarlı denge hesaplarının yapıldığından emin olunması, denizde can, mal ve çevreyi etkileyebilecek risklerin azaltılması ve uluslararası kurallara uygun olmayan gemilerin kurallara uyumun sağlanması amacıyla, söz konusu tarihlerdeki denetimlerde gemi kaptanları / işleticilerinin yük hesaplarında hasarlı denge hesaplarını dikkate alıp almadıklarının etkin kontrolünün sağlanacağı,

 

bildirilmektedir.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı ilgi yazının bir örneği Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: ilgi yazı (2 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz