Menu

Duyurular


Yetki Devri Protokolü (Türk Loydu)

SİRKÜLER NO: 22.3/0493-366 = 24/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 23/08/2007 tarih ve 4221-348/2007 sayılı "Yetki Devri Protokolü (Türk Loydu)" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.08.2007 tarih ve 26884 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile,

 

1.“Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruşların ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik”in 01.10.2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe girdiği,

 

2. Bahse konu Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağlayan Türk Loydu’na, Bayrak Devleti adına Türk Bayraklı gemilerde sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisinin 2004 yılında 3 yıl süreli olarak verildiği, Türk Loydu tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’na yapılan yetki uzatımı talebinin uygun değerlendirilmesi neticesinde, Türk Loydu’nun Türk Bayraklı gemilerde İdare adına sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisinin 04.08.2010 tarihine kadar uzatıldığı,

 

bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz