Menu

Duyurular


Yeşil Liman Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 393-231 =07/06/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.06.2024 tarih ve 1392/423/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘‘Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2014 tarih ve 1962262 sayılı Ek'te sunulan yazıda, Bakanlıkları tarafından hazırlanan "Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik"in 18.11.2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu yönetmeliğin 1'inci Geçici Maddesinde yer alan "Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifikaya sahip olan kıyı tesislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekir. Bu süre içerisinde sertifikaları askıya alınmaz ancak yenileme yapmadıkları sürece 9'uncu madde kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Bu süre içerisinde sertifikaları yenilemeyen kıyı tesislerinin sertifikaları iptal edilir." hükmünün geçerli olduğu, yeşil liman sertifikasına sahip kıyı tesislerinin sertifikalarını yenilememesi durumunda mevcut sertifikalarının 1 yıl sonunda iptal olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, sertifikalarını yenileyecek kıyı tesislerinin, değerlendirme süreçlerini ve tüm tesislerin aynı zamanda başvuru yapmaları durumunda yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak 18 Kasım 2024 tarihinden önce Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne başvurması hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz