Menu

Duyurular


Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Taslak Yönetmeliğe İlişkin Görüş Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 826-641 = 28/10/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.10.2021 tarih ve 2885/1130/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, Ek-1’de sunulan 26.10.2021 tarihli yazıda;

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından “Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Ek-2’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin ve Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 05.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususu,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz