Menu

Duyurular


Yeşil Liman Projesi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 576-446 = 06/09/2013
 
 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 04/09/2013 tarih ve 3337 sayılı yazısında;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce yürütülen Yeşil Liman Projesi kapsamında “Yeşil Liman” sertifikası ve özel tasarlanan logonun Haydarpaşa Limanında kullanılabilmesine yönelik olarak, uyulması gereken şartların oluşturulması çerçevesinde;
 
Liman sınırları içerisinde çalışmakta olan giriş çıkış yapan araç ve iş makineleri ile liman sınırları dışına çıkmayan araç ve iş makinalarının düzenli olarak yapılması gereken egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmasının zorunluluk arz ettiği,
 
Bu bağlamda, Haydarpaşa Limanı kullanıcılarının kendilerine ait araç ve iş makinelerinin egzoz emisyon ölçümlerinin yapılmaması veya yapılan kontrollerde standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt ve iş makinesi sahiplerine Çevre Kanununun cezai hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağının bilinmesi ve buna göre gereğinin yapılması istenmektedir.”
                                                          
Denilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1 : ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz