Menu

Duyurular


Yerel Deniz Trafik Rehberi Bilgilendirme Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 307-194 = 17/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.04.2019 tarih ve 1491-262/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarih ve E.3356 sayılı yazısından bahisle;

  

“Bilindiği üzere İstanbul Limanı Yerel Deniz Trafik Rehberi ile İstanbul Liman Başkanlığı sorumluluk sahası içerisinde seyir emniyeti ile can, mal ve deniz çevresinin korunmasına yönelik kurallarda değişiklikler yapıldığı, 31.10.2018 tarihli İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi gereği, Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas B CS cihazı ile donatılmış gemilerin kural ihlallerini takip etmek üzere Yerel Deniz Trafiği İzleme Merkezi’nin kurulduğu,

 

Kurulan sistem ve bahse konu rehberde yapılan değişiklikler konusunda sektör temsilcilerine ve yerel deniz trafiğinde çalışan gemi kaptanlarına yönelik bilgilendirme seminerlerinin, 10, 17 ve 24 Mayıs 2019 tarihlerinde saat 10.00 - 12.00 arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirileceği,

 

Konu Seminere katılacak katılımcılara "İstanbul Limanı Seyir Emniyeti Semineri Katılım Belgesi" verileceği, katılım sağlamak isteyen şirket/donatan temsilcileri ve yerel deniz trafiğinde çalışan gemi kaptanlarının, seminer katılım tarihi planlamalarının yapılabilmesi için, yukarda belirtilen tarihlerden birisini seçerek 30.04.2019 tarihine kadar katılımcı bilgilerini istanbul.liman@udhb.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri ve 0212 249 21 97-98/dahili 1121 telefonundan irtibat kurulması gerektiği hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz