Menu

Duyurular


Yenikapı Mendireği İçinde Barınan..............

SİRKÜLER NO: 13.7/0550-415 = 28/09/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 28/09/2007 tarih ve 4691-394/2007 sayılı "Yenikapı Mendireği İçinde Barınan Tankerlere Yapılan Terk Etme Tebligatı " hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 26.09.2007 tarih ve 2890 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İstanbul Valiliği’nin 13.06.2007 tarih ve 2007/194 sayılı talimatıyla geçici yed-i emin limanı olarak ilan edilen Yenikapı Barınağı içerisinde bulunan deniz araçlarına 11.09.2007 tarihinde tebligat yapılarak 14.09.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar anılan barınağı terk etmelerinin istendiği, tebligat hükümlerine uymayarak Yenikapı Barınağı’ndan ayrılmayan gemilerin kaldırılması ve cezalandırılması işlemine 01 Ekim 2007 Pazartesi günü saat 10:00’da ilgili kurumların katılımı ile başlanacağı,

 

Bu itibarla;

 

1. Odamızca üyelerimizin konuyla ilgili uyarılması ve Yenikapı Barınağının içinin boşaltılmasının istenmesi,

 

2. İBB Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nce yeterli sayıda Römorkör ve Palamar Botu ile Vinç bulundurulması ile İBB Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nce yeterli sayıda Zabıtanın bulundurulmasının gerektiği,

 

3. Operasyona katılacak tüm deniz araçlarının ve bu araçlarda görevli personelin, karadan ve denizden can ve mal güvenliklerine yönelik muhtemel tehlike/olumsuzluk ve mukavemetlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Fatih Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınması gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz