Menu

Duyurular


Yeni Türk Ticaret Kanunu hk.

SİRKÜLER NO: 11.8 / 031-029 = 13/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/01/2012 tarih ve  133-21/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB’un 30.12.2011tarih ve  0424/30033 sayılı yazısına atfen;

 

6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” ve 6103 sayılı “Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği  ve anılan Kanun’ların  şirketler hukuku ile tescil ve ilan işlemleri hususlarında bir dizi yenilikler getirdiği cihetle bunlardan haberdar olunmasının sağlanması amacıyla şirketler hukukundaki yenilikleri, Kanun’da  yer alan tescil ve ilana ilişkin hükümleri , Kanun maddelerinin yürürlük tarihlerini ve madde indekslerini içeren raporların http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/yeni-ttk.aspx ve Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’nün www.ticaretsicil.gov.tr adreslerinde yayımlandığı bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz