Menu

Duyurular


Yeni İstanbul Liman Başkanı

SİRKÜLER NO: 23.1/0704-533 = 25/12/2007

 

TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından  alınan, 17/12/2007 tarih ve B.02.1.DNM./1.01.01/900-3755 sayılı yazılarında;

 

Sayın Mustafa Azman’ın 14/12/2007 tarihi itibariyle İstanbul Liman Başkanı olarak göreve başladığı bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

(Yön. Krl. Bşk.)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz