Menu

Duyurular


Yeni Hong Kong Kükürt Kuralları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 024-023 = 22/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/01/2014 tarih ve  319-48 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Hong Kong Çevre Koruma Dairesi’nin (Environmental Protection Department – EPD) 17 Ocak 2014 tarihinde yaptığı basın bildirisi ile, deniz taşımacılığından ileri gelen emisyonları azaltmak maksadıyla Deniz Hafif Dizel Yağının (Marine Light Diesel – MLD) kalitesini kapsayan yeni bir kuralın yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.  Çevre Koruma Dairesinden (EPD) bir sözcü, yerel olarak sağlanan MLD’yi kapsayan yeni düzenlemenin, bunker yakıtı için olan %0.5’lik mevcut limitten yerel olarak sağlanan MLD’deki kükürt içeriğini 0.05’e azaltacağını bildirmiştir. Sözcü aşağıdaki bilgileri vermiştir: 
 
“%0.05 sülfür dizel yağı ile çalışan gemiler, %0.5 kükürt dizel yağı ile çalışanlardan yaklaşık %90 daha az sülfür dioksit (SO2) ve daha az teneffüs edilebilir asılı kalan partiküller (respirable suspended particulates - rsps) salınımı yaparlar. Bu durum hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak ve özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanlar için sağlık risklerini azaltacaktır.
 
Bu kuralın uygulanması denizcilik sektöründen SO2 ve rsps  emisyonlarını sırasıyla %19 ve %10 kadar azaltacaktır.”
 
Bu düzenlemenin uygulanması deniz trafiğinden ileri gelen SO2  emisyonlarını  yaklaşık %90 ve rsps’yi de  %30 kadar azaltacaktır.
 
Kurala uymayan MLD (Deniz Hafif Dizel Yağı – Marine Light Diesel) sağladıkları anlaşılan tedarikçiler 50,000 HKD’ye (Hong Kong Doları) (6,500 ABD Doları) kadar para cezasına ve üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerdir.
 
Yasama Konseyi, müzakereye sunulan bu önergeyi görüşmek  üzere 22 Ocak 2014’de toplanacak ve onaya tabi  olarak, söz konusu düzenleme 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
İrtibat bilgileri: Marine@bimco.org
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz