Menu

Duyurular


Yeni Düzenlenen Yüksek Riskli Bölge Sınırları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 645-495= 23/08/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.08.2021 tarih ve 2359/883/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (International Chamber of Shipping – ICS ) alınan 17/08/2021 tarih ve MC(21)71 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

 

Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Umman Denizinde Deniz Haydutluğundan Sakınma ve Deniz Güvenliğinin Artırılması için En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberi (Best Management Practices-BMP5) ile Hint Okyanusundaki mevcut Yüksek Riskli Bölge (HRA) sınırlarının Ek'te sunulan koordinatları kapsayacak şekilde revizyonunun kabul edildiği bildirilmekte olup, yeni HRA sınırlarının 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, HRA sınırlarında yapılan düzenlemenin geçici olduğu, bölgedeki tehdit değerlendirmelerine göre koordinatların tekrar düzenleneceği ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz