Menu

Duyurular


Yeni Dönemde Birleşik Krallık ile Ticaret

SİRKÜLER NO: 23.1 / 954-769 = 23/12/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.12.2020 tarih ve 4613/1420/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nden alınan 18.12.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi bilgilendirme toplantısında, TOBB üyelerinin Birleşik Krallık ile ticarette değişen ortama hazırlıklı olmaları amacıyla yeni döneme ilişkin kural/uygulamalar ile muhtemel serbest ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili şirket/işletmelerin yeni dönemde Birleşik Krallık ile ticarete ilişkin kurallar konusunda Ticaret Bakanlığı'ndan görüş, öneri ve değerlendirme alabilmelerini teminen sta@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine soru(n)larını iletebilecekleri bilgisi verildiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz