Menu

Duyurular


Yelken ve Yat Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 271-221 = 31/03/2016       

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/03/2016 tarih ve 1382-253/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 30.03.2016 Tarih ve 58799809-145.01.09/E.3420 Sayılı yazısına atfen;
Türkiye Yelken Federasyonu'nun sorumluluğunda;
-Pirat İl Birinciliği Yarışı'nın 02-03 Nisan 2016 Cumartesi-Pazar günü saat 12:00'de Kalamış,
 
-TAYK-Fahir ÇELİKBAŞ Kupası-1 (Viyaport) Yarışı'nın ise 02 Nisan 2016 Cumartesi Günü saat 10:00'da Kalamış-Tuzla(Viaport Marina), 
parkurlarında yapılacağı,
 
Yarışlarla ilgili gerekli önlemlerin Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından bölgede seyir yapacak gemi kaptanlarının uyarılması ve yarışların denizcilere duyurulması istenmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz