Menu

Duyurular


Yedekli Seyir İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 951-766 = 21/12/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.12.2020 tarih ve 4596/1416/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 15.12.2020 tarihli ve 4555 sayılı yazımızda 19/01/2009 tarihli ve 1814 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiş olan Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı'nın 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (bb) bendindeki "Yedekli seyir işlemleri; çekilenin tam boyu 75 metreden büyük ve çeki yapılacak seyir mesafesi 100 deniz milinden fazla olan seferlerde İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen çeki uygunluk belgesine veya Gemi Sörvey Kurulunca düzenlenecek rapora istinaden çeki işleminin başlayacağı liman başkanlığınca değerlendirilir." hükmüne atıfla Gemi Sörvey Kurullarının kapatıldığı ve liman başkanlıklarında uygulama farklılıklarının yaşandığı ifade edilmiştir.

Bahse konu yazımıza istinaden Odamıza ve Liman Başkanlıklarına gönderilen 17.12.2020 tarihli ve 70816 sayılı ekli yazıda Gemi Sörvey Kurullarının kapatılması itibari ile bazı liman başkanlıklarınzca İstanbul Liman Başkanlığı'ndan uzman talep edilerek sürecin işletilmiş olmasıyla birlikte; anılan hüküm kapsamındaki yedekli seyir işlemleri ile ilgili Gemi Sörvey Kurullarına yapılan görev atfının, bundan sonra, çeki işleminin başlayacağı liman başkanlığı ve gerekmesi halinde 19/12/2014 tarihli ve 68876 sayılı Bakanlık Oluru belirlenen koordinatör liman başkanlığı koordinesinde yerine getirilmesinin uygun değerlendirildiği,


 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz