Menu

Duyurular


Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 480-409 = 21/07/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/07/2015 tarih ve 3008-561 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın  20.07.2015 Tarih ve 7824  Sayılı Yazısına atfen;
 
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım faaliyetleri kapsamında yirmibirinci tabliyenin deniz yoluyla şantiye alanına nakli ve montaj çalışmasının 22.07.2015 tarihinde 05:00 – 13:00 saatleri arasında yapılacağı ve belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı,
 
- Çelik Tabliyenin naklini yapacak olan "NETA" isimli geminin İstanbul Boğazı Güney-Kuzey geçişi yapacağı ve yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının NETA isimli gemiye çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara riayet etmeleri gerektiği,
 
bildirilmekte olup, bölgede seyir, can ve çevre güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınması için seyir yapan tüm gemi ve deniz araçlarının gemi kaptanı/donatanı ve üyelerimizin uyarılması istenmektedir.”
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz