Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 056-044 = 22/01/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/01/2018 tarih ve 291-30/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" (Karar Sayısı: 2017/11133) Bakanlar Kurulu tarafından 20.01.2018 Tarih ve 30307 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Karar Değişikliği ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın deniz ticaretini ilgilendiren maddelerine havalimanı ibareleri ilave edilmiştir.

 

Karar  ile  özetle;

 

Madde-17'nin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(a)   "Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar."

        

Ek-2B Sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunda İstanbul İlinin yer aldığı satıra "37" (hava taşıtları ve motor bakımı)  sektör numarası ilave edilmiş olup, aynı tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış,10 Numaralı dipnotunun (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)

 

Aynı kararın, Ek-3 sayılı ve "Büyük Ölçekli Yatırımlar" başlıklı ekinin 3 numaralı sırası;

 

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

200

 

şeklindedir.

Söz konusu Karar Değişikliğinin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz