Menu

Duyurular


Yasadışı Düzenlenen Endonezya Sertifika ve Diplomaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 781-630 = 23/10/2020 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarih ve 2832/1184/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 19 Ekim 2020 tarih ve MT(20)16 sayılı Ek'te sunulan yazıda, Endonezya Deniz Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün yasadışı gemi insanı diploma ve sertifikalarının kullanımı konusunda yayımladığı sirkülere yer verilmektedir.

Bahse konu sirkülerde; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesinin (STCW 78) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Endonezya Deniz Emniyeti ve Gemiadamları Müdürlüğü tarafından, Kıbrıs, Hindistan, Mısır, Fas, Bangladeş, Sri Lanka, Yunanistan, Pakistan, Tanzanya, Suudi Arabistan, Malta, Singapur, Gucarat ve Nepal vatandaşı yabancılara eğitim düzenlenmediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ülke vatandaşlarında bulunan, Endonezya Hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen diploma/sertifikaların yasadışı olduğu ifade edilmekte olup, geçerliliğinden şüphe edilen sertifika ve diplomaların kepelautan@dephub.go.id e-posta hesabı üzerinden sorgulanabileceği,

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz